Unlimited HostingFree Joomla TemplatesProfessional Joomla Templates
PRETRAŽIVANJE
POSJEĆENOST SAJTA
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas15889
mod_vvisit_counterJučer17263
mod_vvisit_counterOve sedmice15889
mod_vvisit_counterProšle sedmice101298
mod_vvisit_counterOvaj mjesec117187
mod_vvisit_counterProšli mjesec474657
mod_vvisit_counterUkupno posjeta19108944

We have: 168 guests, 4 bots online
Vaš IP: 54.147.44.13
Danas: Velj 08, 2016
Refoto časopis
AUF BiH

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE FOTO-KLUBA "FOT" TRAVNIK

Ocjena: / 3
LošeOdlično 
Vijesti - AKTIVNOSTI ČLANOVA

Broj:

Datum: 06.02.2011.

ZAPISNIK sa godišnje skupštine Foto kluba „FOT“ Travnik, održane u nedjelju 06.02.2011.godine u prostorijama Centra za kulturu općine Travnik sa početkom u 11,00 sati.

PRISUTNI:   Slobodan Ličanin, Iva Pezić, Mirko Adžaip, Lucija Mujanović,

Nedim Šabić, Amela Šabić, Arna Šabić, Josip Pejaković,

Sead Bahtić, Dženan Šaćirbegović, Sanja Krnjajić, Tarik Sakić,

Ajbar Mujanović, Nihad Arnautović, Siniša Skenderija,

Gordana Skenderija, Aleksandra Baškarad, Marko Baškarad,

Enis Muslimović i Mirsad Mujanović.

 

Za sjednicu Skupštine Foto kluba „FOT“ Travnik je predložen slijedeći

 

DNEVNI RED

Kooptiranje članova u organe upravljanja Foto kluba “FOT” Travnik

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2010.godinu

Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzorne komisije

Razmatranje i usvajanje Plana rada Foto kluba “FOT” Travnik za 2011.godinu

Donošenje Pravila o prijemu novih članova Kluba

 

R  a  z  n  o

Razmatranje dopisa predsjednika Asocijacije za umjetničku fotografiju u Bosni i Hercegovini ( AUF BiH )

Novosti vezane za godišnju članarinu AUF BiH

Podjela članskih kartica

Akcija prikupljanja starih fotografija

Uvođenje evidencije prisutnosti članova Kluba na aktivnostima

Izabrano je radno predjedništvo Skupštine i to: Mirsad Mujanović, predsjedavajući, Mirko Adžaip, Iva Pezić i Slobodan Liučanin, zapisničar.

Konstatovano je da sjednici prisustvuje 20 članova Kluba i da Skupština može punovažno odlučivati.

Predsjednik Foto kluba „FOT“ Travnik Mirsad Mujanović  je pozdravio prisutne i zahvalio se na odazivu. Usvojen je predloženi dnevni red i Skupština je počela sa radom.

AD-1)  Predsjedavajući je dao riječ Mirku Adžaipu koji je iznio prijedlog Upravnog odbora u vezi kooptiranja novih članova u organe upravljanja Foto klubom „FOT“ Travnik.

Mirko Adžaip je istakao da se izbor članova Upravnog odbora mora uskladiti sa odredbama Statuta, te ispraviti greška koja je napravljena na osnivačkoj Skupštini, a to je da predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora mora biti jedna ličnost kako stoji u Statutu, te da se, zbog nedolaska nekih članova na satanke Upravnog odbora, kooptiraju novi članovi u organe upravljanja i predložio slijedeće:

Za članove Upravnog odbora:

Mirsad Mujanović, predsjednik Upravnog odbora

Josip Pejaković, potpredsjednik,

Mirko Adžaip, član i čuvar pečata,

Hajrudin Kujundžić, član,

Slobodan Ličanin, član.

Za članove Nadzornog odbora:

Sead Bahtić, predsjednik

Siniša Skenderija, član

Marko Baškarad, član.

Skupština  Foto kluba „FOT“ Travnik je jednoglasno  usvojila prijedlog Upravnog odbora kako je gore navedeno.

 

AD-2)  Predsjedavajući je dao riječ Mirku Adžaipu koji je pročitao „Izvještaja o radu Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu”. ( “Izvještaj o radu Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu” u prilogu ovog Zapisnika ).

Nakon provedene diskusije u kojoj je učestvovalo više diskutanata usvojen je zaključak da se u Izvještaj unesu sve samostalne izložbe članova kluba, kao i učešće i uspjesi članova na međunarodnim izložbama i takmičenjima pod okriljem FIAP i AUF BiH, kao i on-lajn konkursima koji nisu pod okriljem FIAP i AUF BiH uz prilože pisani dokumenat – rezultat konkretne aktivnosti.

Dokumentaciju priložiti personalnim dosijeima članova  Foto kluba “FOT” Travnik.

„Izvještaj o radu Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu” sa usvojenim zaključcima, kao sastavnim dijelom Izvještaja,  Skupština je usvojila sa 17 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“.

 

AD-3)  Mirsad Mujanović, predsjedavajući Skupštinom,  je naglasio da je po ovoj tački dnevnog reda prije samog početka članovima podijeljen „Finansijski izvještaj Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu” na osnovu kojeg će se napraviti Završni račun Kluba za proteklu godinu.

( „Finansijski izvještaj Foto kluba “FOT” Travnik  za 2010.godinu” u prilogu ovog Zapisnika ).

Mirko Adžaip je ukratko komentarisao pojedine stavke iz Izvještaja.

Skupština  Foto kluba „FOT“ Travnik je jednoglasno  usvojila „Finansijski izvještaj Foto kluba

“FOT” Travnik  za 2010.godinu”.

 

AD-4)  Predsjedavajući Skupštinom Mirsad Mujanović je dao riječ predsjedniku Nadzornog odbora

Seadu Bahtiću. Bahtić je pročitao „Izvještaj Nadzornog odbora“. („Izvještaj Nadzornog odbora“ u prilogu Zapisnika ) i naglasio da je po primjedbi Nadzornog odbora Skupštiuna već donijela odgovarajuće Odluke po pitanju usaglašavanja sa odredbama Statuta. Nije bilo diskusije.

Skupština  Foto kluba „FOT“ Travnik je jednoglasno  usvojila „Izvještaj Nadzornog odbora“.

 

AD-5)  Mirsad Mujanović je detaljno iznio „Plan rada Foto kluba “FOT” Travnik za 2011.godinu“. Plan je predočen po mjesecima. („Plan rada Foto kluba “FOT” Travnik za 2011.godinu“  u prilogu ovog Zapisnika ).

Nakon diskusije i objašnjenja pojedinih aktivnosti u 2011.godini zaključeno je da se samostalne izložbe članova prijavljuju AUF BiH preko Kluba radi dobijanja kataloškog broja.

„Plan rada Foto kluba “FOT” Travnik za 2011.godinu“ sa usvojenim zaključcima kao sastavnim dijelom Plana Skupština je jednoglasno usvojhila.

 

AD-6) U diskusiji po ovoj tački učestvovali su: M.Adžaip koji je sačinio prijedlog „Pravila o prijemu novih članova Kluba“,  N.Arnautović, S.Skenderija, S.Krnjajić, M.Baškarad, J.Pejaković i Mirsad Mujanović. Primjedba se odnosila na broj priloženih fotografija prilikom podnošenja zahtjeva za prijem u članstvo, da to bude dvije  i više fotografija po izboru novog člana.

Skupština  Foto kluba „FOT“ Travnik je jednoglasno  usvojila „Pravila o prijemu novih članova

Kluba“. ( U prilogu ovog Zapisnika usvojena „Pravila o prijemu novih članova  Kluba“ ).

 

AD-7)

a) Mirsad Mujanović je pročitao dopis  predsjednika Asocijacije za umjetničku fotografiju u

Bosni i Hercegovini ( AUF BiH ) u vezi izbora koordinatora u Upravni odbor AUF BiH.

( U prilogu Zapisnika dopis  predsjednika Asocijacije za umjetničku fotografiju u  Bosni i

Hercegovini ( AUF BiH ) ).

Nakon provedene diskusije i iznešenih prijedloga usvojeno je slijedeće:

-  Predstavnici Foto kluba „FOT“ Travnik za koordinatore u Upravni odbor Asocijacije

za umjetničku fotografiju u Bosni i Hercegovini, ukoliko se izaberu u AUF BiH, će biti:

Siniša Skenderija po tački 4. Dopisa,

Mirsad Mujanović po tački 5. Dopisa.

 

b) Visina članarine za 2011.godinu ostaje na nivou prošlogodišnje i to:

- članarina AUF BiH iznosi 12,00 KM po članu,  s tim da penzioneri ne plaćaju ovu članarinu. Ovu obavezu uplatiti do 25.02.2011. godine.

- članarina Klubu iznosi 10,00 KM, a da se određene aktivnosti, u slučaju nedostatka sredstava, finansiraju kotizacijom o čemu će voditi računa Upravni odbor. Ovu obavezu izvršiti do 31.05.2011. godine.

 

c) Članovima Foto kluba „FOT“ Travnik su uručene Članske karte. Članske karte je uručio Mirsad Mujanović.

 

d) Akcija prikupljanja starih fotografija iz okolice Travnika i samog grada u cilju formiranja

dokumentarne foto zbirke. Zaključeno je da se fotografije skeniraju i uz njih prilože podaci

o nastanku fotografije ( mjestu i vremenu, datum nastanka, povodom čega je fotografija,

vlasniku i drugi podaci o fotografiji ). Fotografije dostavljati, za sada, Mirsadu Mujanoviću.

 

e) Pod tačkom o Uvođenju evidencije prisutnosti članova Kluba na aktivnostima zaključeno je slijedeće:

- Radi ustroja matične evidencije, u slučaju eventualnih promjenjenih podataka,  da svi

članovi ispune i potpišu  nove pristupnice.

- Da se za evidentičara Kluba izabere Slobodan Ličanin, koji će voditi evidenciju prisutnosti

članova Kluba na sastancima i svim aktivnostima koje provodi Klub.

 

Rad Skupštine je završen u 13,30 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                      PREDSJEDNIK:

Slobodan Ličanin                                              Mirsad Mujanović

Ažurirano (Nedjelja, 13 Veljača 2011 00:23)